Výbor pro životní prostředí
Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
Semináře

Ochrana zemědělského půdního fondu – příprava novely zákona (20. ledna 2011) 
„BIO SUMMIT 2011“ (15. listopadu 2011) 
„Bude Společná zemědělská politika šetrná k životnímu prostředí?“ (22. listopadu 2011) 



ISP (příhlásit)