Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 30 (9. září 2020)
č. 29neveřejná (24. a 25. června 2020)

Zápisy z jednání

č. 30 (9. září 2020)
č. 29 (24. a 25. června 2020)

Usnesení

č. 137k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /ST 679/ Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení (9. září 2020)
č. 142k informaci Ministerstva životního prostředí o možnostech regulace návštěvnosti zvláště chráněných území v kontextu ochrany přírody a souvisejících legislativních změn (9. září 2020)
č. 141k Dokumentu EU: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 - Navrácení přírody do našeho života - COM(2020) 380 final (9. září 2020)
č. 140k Dokumentu EU: Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci - COM(2020) 460 final (9. září 2020)
č. 139k Dokumentu EU: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nový akční plán pro oběhové hospodářství - Čistší a konkurenceschopnější Evropa - COM(2020) 98 final (9. září 2020)

Semináře

Rekodifikace stavebního práva: zrychlení výstavby nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů? (2. července 2020)
Zeleň jako účinná klimatizace sídel" (1. července 2020)
Cena, kvalita a dostupnost pitné vody (18. února 2020)
Klecové chovy slepic – patří ještě do 21. století? (18. února 2020)
Přichází stát i obce o miliony za ukládání odpadu na skládky?kulatý stůl (4. února 2020)ISP (příhlásit)