Hospodářský výbor
Podvýbor pro ochranu spotřebitele
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 5 (30. října 2007)
č. 1 (13. března 2007)

Zápisy z jednání

č. 4 (13. září 2007)
č. 5 (30. října 2007)

Usnesení

č. 3doporučení HV přijmout pozměňovací návrhy k tisku 120 (13. dubna 2007)
č. 4k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk č. 305 (30. října 2007)
č. 1k volbě místopředsedy (13. března 2007)
č. 5k žádosti o informaci k možnosti financování víceletých projektů neziskových organizací (26. března 2008)ISP (příhlásit)