Stálá komise pro sdělovací prostředky
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 2 (10. dubna 2007)
č. 3 (22. května 2007)

Zápisy z jednání

č. 2 (10. dubna 2007)
č. 1 (20. února 2007)

Usnesení

č. 8k bodu Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2006 /sněmovní tisk 284/ (4. října 2007)
č. 3k bodu Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2006 /sněmovní tisk 176/ (22. května 2007)
č. 1k bodu Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2006 /sněmovní tisk 154/ (10. dubna 2007)
č. 6k pracovní cestě Stálé komise pro sdělovací prostředky do Itálie (12. září 2007)
č. 5k bodu Žádost Štěpána Kotrby o odvolání dvou členek Rady Českého rozhlasu - Dany Jaklové a Marie Ptáčkové (22. května 2007)ISP (příhlásit)