Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Podvýbor pro vědu a vysoké školy
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 9 (20. ledna 2009)
č. 2 (21. února 2007)ISP (příhlásit)