Hospodářský výbor
Podvýbor pro podnikatelské prostředí
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 4 (27. února 2007)
č. 5 (3. dubna 2007)

Zápisy z jednání

č. 5 (3. dubna 2007)
č. 6 (22. května 2007)

Usnesení

č. 1k návrhu na volbu místopředsedy podvýboru (9. listopadu 2006)
č. 6k „Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky“ /sněmovní tisk 246/ (6. listopadu 2007)
č. 5k návrhu zákona o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 167/ (22. května 2007)
č. 7k „Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR“ (15. května 2008)ISP (příhlásit)