Zahraniční výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 16 (3. října 2007)
č. 18 (28. listopadu 2007)

Zápisy z jednání

č. 12 (4. a 5. dubna 2007)
č. 11 (15. března 2007)

Usnesení

č. 82k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé /sněmovní tisk 256/ - doprovodné usnesení (15. listopadu 2007)
č. 38k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008-2013 v souladu s dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES /sněmovní tisk 67/ - doprovodné usnesení (18. ledna 2007)
č. 50k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do Rumunska (4. dubna 2007)
č. 26k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhá dodatková úmluva o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými a Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými (Praha, 16. května 2006) a Dohoda o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Dohoda o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (Washington, 25. června 2003) /sněmovní tisk 31/ (15. listopadu 2006)
č. 79k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do Makedonie (15. listopadu 2007)ISP (příhlásit)