Výbor pro životní prostředí
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 3 (24. října 2006)
č. 6 (21. února 2007)

Zápisy z jednání

č. 23 (4. března 2009)
č. 1 (13. září 2006)

Usnesení

č. 46Nominace zástupce výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny do Monitorovacího výboru Operačního programu Infrastruktura (8. listopadu 2007)
č. 28Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (tisk 161) (11. dubna 2007)
č. 45Vládní návrh na vydání zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě o změně některých zákonů (tisk 322) (8. listopadu 2007)
č. 43Vládní návrh na vydání zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů (tisk 296) (8. listopadu 2007)
č. 15k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – sněmovní tisk 41 (24. října 2006)

Cesty

Peru (1. - 7. března 2010)
Srbsko (19. - 21. listopadu 2008)
Belgie (19. - 21. listopadu 2007)
Vietnam (8. - 12. dubna 2008)

Semináře

O ochraně zemědělského půdního fondu(tisk 652) (12. listopadu 2009)
O ochraně přírody a krajiny, Národní park České Švýcarsko (13. ledna 2009)
Seminář k novele zákona o odpadech (26. března 2008)
O předcházení ekologické újmě(sněmovní tisk 322) (6. prosince 2007)
Recyklované výrobky na trhu (25. května 2007)ISP (příhlásit)