Výbor pro životní prostředí
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 3 (24. října 2006)
č. 6 (21. února 2007)

Zápisy z jednání

č. 23 (4. března 2009)
č. 22 (5. listopadu 2008)

Usnesení

č. 44Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 277) (8. listopadu 2007)
č. 16Zpráva o hospodaření SFŽP za rok 2005 (24. října 2006)
č. 30Zpráva o hospodaření Státního fondu životního prostředí ČR za rok 2006 (16. května 2007)
č. 18Návrh Státního rozpočtu na rok 2007 kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí (15. listopadu 2006)
č. 10Volba předsedy podvýboru pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu (4. října 2006)

Cesty

Peru (1. - 7. března 2010)
Srbsko (19. - 21. listopadu 2008)
Belgie (19. - 21. listopadu 2007)
Vietnam (8. - 12. dubna 2008)

Semináře

O ochraně zemědělského půdního fondu(tisk 652) (12. listopadu 2009)
O ochraně přírody a krajiny, Národní park České Švýcarsko (13. ledna 2009)
Seminář k novele zákona o odpadech (26. března 2008)
O předcházení ekologické újmě(sněmovní tisk 322) (6. prosince 2007)
Recyklované výrobky na trhu (25. května 2007)ISP (příhlásit)