Hospodářský výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 18výjezdní zasedání (3. – 4. října 2007)
č. 19 (18. října 2007)

Zápisy z jednání

č. 36 (25. listopadu 2008)
č. 35 (12. a 13. listopadu 2008)

Usnesení

č. 61k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – tisk 124 (14. února 2007)
č. 127k Informaci o podpořeném financování za 1. pololetí 2007 (ČEB) - tisk 303 (7. listopadu 2007)
č. 49ke změně specifických ukazatelů rozpočtu v kapitole SÚJB v roce 2006 (7. prosince 2006)
č. 57k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů – tisk 122 (14. února 2007)
č. 54k volbě předsedů podvýborů (7. února 2007)ISP (příhlásit)