Výbor pro evropské záležitosti
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 25 (7. až 9. listopadu 2007)
č. 17 (24. a 25. května 2007)

Zápisy z jednání

č. 20 (13. září 2007)
č. 10 (8. února 2007)

Usnesení

č. 145k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládnou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období od 11. června do začátku měsíce září 2007 (19. června 2007)
č. 165k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 191/ – doprojednání (4. října 2007)
č. 147k cestě delegace VEZ na XXXVIII. COSAC do Portugalska (15. srpna 2007)
č. 101k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 22. ledna – 18. února 2007 /doprojednání/ (2. března 2007)
č. 62ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Strategie rozšíření a hlavní výzvy na roky 2006 – 2007 (Včetně zvláštní zprávy o schopnosti EU integrovat nové členy) /kód dokumentu 14968/06, KOM(2006) 649 v konečném znění/ (6. prosince 2006)ISP (příhlásit)