Výbor pro evropské záležitosti
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 25 (7. až 9. listopadu 2007)
č. 17 (24. a 25. května 2007)

Zápisy z jednání

č. 14 (12. dubna 2007)
č. 22 (17. října 2007)

Usnesení

č. 165k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 191/ – doprojednání (4. října 2007)
č. 79k záměru pozvat místopředsedu vlády pro evropské záležitosti na schůzi VEZ (30. ledna 2007)
č. 122k cestě delegace VEZ do Turecka (12. dubna 2007)
č. 182k Informaci k Doporučení pro stanovisko Rady v souladu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 k aktualizovanému konvergenčnímu programu České republiky na období 2006 – 2009 /kód dokumentu 10468/07, SEC(2007) 724 v konečném znění/ (6. prosince 2007)
záznam č. 174k vládnímu návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 253/ (24. října 2007)ISP (příhlásit)