Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 11
č. 10

Zápisy z jednání

č. 4
č. 11

Usnesení

č. 9Projednání poslaneckého návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů - tisk č. 413 (14. dubna 2004)
č. 6Návrh termínu a pořadu příští schůze komise (8. října 2002)
č. 14Schválení cesty a složení delegace na zahraniční pracovní cestu do Finska (19. října 2005)
č. 13Projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona (tisk č. 867) (22. září 2005)
č. 12Projednávání vládního návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon – tisk č. 866) (22. září 2005)ISP (příhlásit)