Výbor pro evropskou integraci
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 24
č. 23

Zápisy z jednání

č. 23
č. 22

Usnesení

č. 144k vládnímu návrhu, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem Evropských společenství ze dne 23. července 1996 /sněmovní tisk 567/ (15. dubna 2004)
č. 143k vládnímu návrhu, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii a článku 41 odst. 3 Úmluvy o Europolu o výsadách a imunitách Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu ze dne 19. června 1997 /sněmovní tisk 568/ (15. dubna 2004)
č. 142k vládnímu návrhu, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k 1) Úmluvě založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) ze dne 26. července 1995, 2) Protokolu vypracovanému na základě článku 43 odst. 1 Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), kterým se mění článek 2 a příloha této úmluvy, ze dne 30. listopadu 2000, 3) Protokolu, kterým se mění Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) a Protokol o výsadách a imunitách Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu ze dne 28. listopadu 2002 /sněmovní tisk 569/ (15. dubna 2004)
č. 141k vládnímu návrhu zákona o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) /sněmovní tisk 579/ (15. dubna 2004)
č. 140k Návrhu koncepce směřování České republiky v rámci EU na léta 2004 - 2013 (15. dubna 2004)ISP (příhlásit)