Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 48
č. 47

Zápisy z jednání

č. 37
č. 36

Usnesení

č. 117k návrhu státního rozpočtu na rok 2004 kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví a střednědobému výhledu na léta 2005 a 2006 (6. listopadu 2003)
č. 116k vládnímu návrhu na vydání zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (sněm. tisk 445) (6. listopadu 2003)
č. 115k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk 447) (6. listopadu 2003)
č. 114k Výroční zprávě a účetní závěrce Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2002 a vyjádření vlády České republiky k Výroční zprávě a účetní závěrce Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2002 a Hodnocení výročních zpráv jednotlivých zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za rok 2002 (sněm. tisk 462) (6. listopadu 2003)
č. 113k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 446 (5. listopadu 2003)ISP (příhlásit)