Zahraniční výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 17
č. 41

Zápisy z jednání

č. 45
č. 44

Usnesení

č. 231k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o výsadách a imunitách Evropské organizace pro jaderný výzkum – CERN (sněmovní tisk 983) (8. září 2005)
č. 230k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé v boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím jejich finanční zájmy (Lucemburk, 26. 10. 2004) sněmovní tisk 919/ (8. září 2005)
č. 202k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol, kterým se mění Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), vypracovaný na základě čl. 43 odst. 1 této Úmluvy /sněmovní tisk 853/ (9. března 2005)
č. 201k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda), podepsaná v Praze dne 12. listopadu 2004 /sněmovní tisk 844/ (9. března 2005)
č. 200k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu, podepsaná dne 11. října 2004 v Praze /sněmovní tisk 841/ (9. března 2005)ISP (příhlásit)