Zahraniční výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 17
č. 41

Zápisy z jednání

č. 45
č. 42

Usnesení

č. 230k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé v boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím jejich finanční zájmy (Lucemburk, 26. 10. 2004) sněmovní tisk 919/ (8. září 2005)
č. 194k návrhu záměru na vyslání delegace zahraničního výboru do Finska (22. února 2005)
č. 191k návrhu na změny ve složení podvýboru zahraničního výboru pro styky s krajany (26. ledna 2005)
č. 183k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Maďarské republice, podepsaná v Budapešti dne 6. května 2004 /sněmovní tisk 742/ (2. prosince 2004)
č. 180k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob podepsaná dne 9. dubna 1998 v Sofii a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky, kterou se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob podepsaná dne 9. dubna 1998 v Sofii, podepsaná dne 27. července 2004 v Sofii /sněmovní tisk 795/ (2. prosince 2004)ISP (příhlásit)