Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 65
č. 64

Zápisy z jednání

č. 65
č. 64

Usnesení

č. 223ke stavu připravenosti České republiky na čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (1. října 2004)
č. 251Vládní návrh o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), sněmovní tisk 529. (2. prosince 2004)
č. 222Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 693. (9. září 2004)
č. 193Vládní návrh zákona o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, sněmovní tisk 604. (14. dubna 2004)
č. 192Výjezd podvýboru pro regionální rozvoj (10. března 2004)ISP (příhlásit)