Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 30 (5. února 2020)
č. 28 (11. prosince 2019)

Zápisy z jednání

č. 28 (11. prosince 2019)
č. 26 (13. listopadu 2019)

Usnesení

č. 179k návrhu termínu a pořadu příští schůze (11. prosince 2019)
č. 178k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019 - 2023 (sněmovní tisk 563) (11. prosince 2019)
č. 177k Informaci zástupců Ministerstva financí o stavu příprav metodického výkladu k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v souvislosti s dopadem na veřejné vysoké školy (11. prosince 2019)
č. 176k návrhu na udělení znaků a vlajek (11. prosince 2019)
č. 175k Návrhu rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2020 a střednědobého výhledu na léta 2021 a 2022 (sněmovní tisk 655) (28. listopadu 2019)

Záznamy z jednání

č. 69záznam k Návrhu poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 115) (5. září 2018)

Semináře

k problematice ADHD - Děti s ADHD – tak trochu jiné děti (5. února 2020)
Budoucnost maturit v ČR (30. října 2019)
Bezpečné klima ve školách a šikana (21. května 2019)
Je výuka dějepisu na českých školách neutrální nebo prosovětská? (20. února 2019)ISP (příhlásit)