Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 45 (6. února 2020)
č. 44 (23. ledna 2020)

Zápisy z jednání

č. 43 (5. prosince 2019)
č. 38 (31. října 2019)

Usnesení

č. 156Aktuální situace v oblasti ICT v resortu MPSV (23. ledna 2020)
č. 155k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /ST 545/ (9. ledna 2020)
č. 154k návrhu poslanců Lukáše Koláříka, Olgy Richterové, Kateřiny Valachové, Jana Hrnčíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /ST 295/ (9. ledna 2020)
č. 153k bodu Sdělení předsedkyně výboru (9. ledna 2020)
č. 152Informace o aktuálním plnění „15 opatření pro boj s chudobou" (9. ledna 2020)

Semináře

Reflexe státní sociální podpory a pomoci (10. prosince 2019)
Předloha návrhu zákona o sociálních službách (25. září 2019)
Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce - právní úprava a praxe (12. června 2019)
Odborné sociální poradenství: současnost a budoucí výzvy (26. února 2019)
Nefunkční společenství vlastníků jednotek: dluhy a rozpad SVJ, riziko „pádu“ celých bytových domů (19. března 2019)ISP (příhlásit)