Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 49veřejnosti nepřístupná (18. února 2021)
č. 48veřejnosti nepřístupná (7. ledna 2021)

Zápisy z jednání

č. 39 (25. června 2020)
č. 47 (7. prosince 2020)

Usnesení

č. 202k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (7. ledna 2021)
č. 201jednání „Národní kriminální úřad a reorganizace NCOZ". (7. ledna 2021)
č. 200k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 1091/0). (7. ledna 2021)
č. 199k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 243/2000 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky (sněmovní tisk 1111/0). (9. prosince 2020)
č. 198k vládnímu návrhu zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1105/0). (2. prosince 2020)

Záznamy z jednání

č. 49neuskutečnění 49. schůze (18. února 2021)
č. 42neuskutečnění 42. schůze (6. října 2020)
č. 40o neuskutečnění 40. schůze (10. září 2020)
č. 24o neuskutečnění 24. schůze výboru pro bezpečnost (5. června 2019)
č. 16 (13. prosince 2018)

Semináře

Právní úprava držení zbraní v České republice a související problematika výroby střeliva (22. března 2019)
Požární bezpečnost staveb 21. století (18. února 2019)
Genotypování variet konopí pro účely trestního řízení (20. června 2018)
Současné výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti (19. června 2018)ISP (příhlásit)