Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 59veřejnosti nepřístupná (4. listopadu 2020)
č. 58veřejnosti nepřístupná (14. října 2020)

Zápisy z jednání

č. 58 (14. října 2020)
č. 56 (23. září 2020)

Usnesení

č. 367k Informaci o pozicích, které bude Česká republika zastávat na zasedání Evropské rady, jež proběhne ve dnech 15. a 16. října 2020 (14. října 2020)
č. 366k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (14. října 2020)
č. 365k návrhu doporučení Rady o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu v reakci na pandemii covid-19 /kód Rady 10487/20, KOM(2020) 499 v konečném znění/ (8. října 2020)
č. 364k vládní nominaci českých zástupců do Evropského hospodářského a sociálního výboru (8. října 2020)
č. 363k Informaci o výsledcích jednání mimořádného zasedání Evropské rady ve dnech 1. a 2. října 2020 (8. října 2020)

Záznamy z jednání

č. 303k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima) / kód Rady 6547/20, KOM(2020) 80 v konečném znění/ (29. dubna 2020)

Semináře

Budoucnost evropské migrační a azylové politiky (18. června 2018)ISP (příhlásit)