Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 71veřejnosti nepřístupná (12. května 2021)
č. 70veřejnosti nepřístupná (6. května 2021)

Zápisy z jednání

č. 68 (24. března 2021)
č. 67 (17. března 2021)

Usnesení

č. 457k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 11. března – 21. dubna 2021 (28. dubna 2021)
č. 456ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu – Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu /kód Rady 6521/21, KOM(2021) 82 v konečném znění/ (28. dubna 2021)
č. 455ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem /kód Rady 6407/21, KOM(2021) 70 v konečném znění/ (28. dubna 2021)
č. 454ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě – Inkubátor HERA: naše společná reakce na hrozbu variant COVID-19 /kód Rady 6375/21, KOM(2021) 78 v konečném znění/ (28. dubna 2021)
č. 453ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv /kód Rady 6649/21, KOM(2021) 102 v konečném znění/ (28. dubna 2021)

Záznamy z jednání

č. 303k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima) / kód Rady 6547/20, KOM(2020) 80 v konečném znění/ (29. dubna 2020)

Semináře

Budoucnost evropské migrační a azylové politiky (18. června 2018)ISP (příhlásit)