Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 44NEVEŘEJNÁ (11. března 2020)
č. 43 (19. února 2020)

Zápisy z jednání

č. 42 (5. února 2020)
č. 41 (22. ledna 2020)

Usnesení

č. 292k Informaci k aktuální situaci v Evropě vzhledem k šíření koronaviru, koordinace opatření na úrovni EU (11. března 2020)
č. 291k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci /kód Rady 5256/20, KOM(2020) 22 v konečném znění/ (11. března 2020)
č. 290k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (11. března 2020)
č. 289k Informaci o pozicích, které bude Česká republika zastávat na mimořádném zasedání Evropské rady dne 20. února 2020 v Bruselu (19. února 2020)
č. 288k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (19. února 2020)

Semináře

Budoucnost evropské migrační a azylové politiky (18. června 2018)ISP (příhlásit)