Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 18 (6. dubna 2017)
č. 17 (10. března 2017)

Usnesení

č. 9Kauza související s vilou Ministerstva vnitra v Praze 6 (bod 2) (10. března 2017)
č. 8Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony -sněmovní tisk 931 (bod 2) (6. prosince 2016)
č. 7Zpráva o činnosti VZ za rok 2015 – Tajné (bod 3) (18. října 2016)
č. 6Doplňující informace ohledně kauzy Libanon (bod 2) (24. února 2016)
č. 5k činnosti policejních složek a zpravodajských služeb (4. února 2016)ISP (příhlásit)