Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 61 (19. září 2017)
č. 58 (30. května 2017)

Zápisy z jednání

č. 60 (13. až 15. června 2017)
č. 59 (30. května až 1. června 2017)

Usnesení

č. 287Jednání se starosty obcí - Kraj Vysočina (31. května 2017)
č. 284Analýza systému kontrol územních samosprávných celků, sněmovní dokument 6304 (30. května 2017)
č. 285Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci, sněmovní tisk 1070 (30. května 2017)
č. 286Návrh poslance Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další související zákony a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), sněmovní tisk 920 (30. května 2017)
č. 280Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk 947 (19. dubna 2017)

Semináře

Konkurence schopnost České republiky v cestovním ruchu (25. ledna 2017)
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, sněmovní tisk 927 (26. ledna 2017)
Představení vládních návrhů zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, sněmovní tisky 763 a 764 (21. června 2016)
Připravované změny zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, sněmovní tisk 655 (16. února 2016)
Připravované změny zákona o zadávání veřejných zakázek (16. dubna 2015)ISP (příhlásit)