Ústavně právní výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 91 (30. srpna 2017)
č. 89 (15. června 2017)

Zápisy z jednání

č. 92 (20. a 21. září 2017)
č. 90příloha (12. července 2017)

Usnesení

č. 320Výjezdní zasedání Ústavně právního výboru v Brně a Znojmě (12. července 2017)
č. 319Senátní návrh zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek (stykový zákon) (tisk 736) (15. června 2017)
č. 318Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Hany Aulické-Jírovcové, Markéty Wernerové, Kristýny Zelienkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (tisk 238) (15. června 2017)
č. 317Návrh poslanců Romana Váni, Milana Chovance, Igora Jakubčíka, Zuzky Bebarové Rujbrové, Bronislava Schwarze a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. (tisk 1021) (15. června 2017)
č. 315Návrh poslance Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 920) (31. května 2017)

Záznamy z jednání

č. 96Záznam k návrhu poslanců Františka Adámka, Štěpána Stupčuka, Jiřího Koskuby, Jaroslava Zavadila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 124) (29. ledna 2015)
č. 38Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů (tisk 23) (16. dubna 2014)

Semináře

Milost prezidenta republiky (22. června 2017)
Právní problematika hromadných žalob (16. června 2017)
Postavení státního zástupce v trestním řízení (2. června 2017)
Úprava péče, styku a výživy podle nového občanského zákoníku v praxi (3. května 2017)
Aktuální otázky exekučního práva ve světle posledních legislativních změn a v komparaci s novou slovenskou právní úpravou (10. března 2017)ISP (příhlásit)