Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti

Aktuality

Obec Přátelská rodině - slavnostní vyhlášení soutěže

Pod záštitou stálé komise se 12. března 2013 od 14.00 hod v Poslanecké sněmovně v místnosti 108 (Státní akta) uskuteční slavnostní vyhlášení soutěže "Obec přátelská rodině "  -  p o z v á n k a 

13. schůze

25.ledna 2013 od 9:30 hod se bude konat v místnosti 56, Sněmovní 4  - pozvánka

Seminář k vyššímu zastoupení žen v politice a rozhodovacích pozicích

20. listopadu od 13:00 hod. v místnosti "Státní akta", Sněmovní 4  - pozvánka

Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
ISP (příhlásit)