Akce 21. července 2020

Schůze DKCOVID

č. 1 (21. července 2020) 

Navigace sekce Dočasná komise pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVIDISP (příhlásit)