Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 13neveřejná (18. listopadu 2020)
č. 12neveřejná (14. května 2020)

další

Usnesení

č. 20Koncepce rozvoje Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (18. listopadu 2020)
č. 19Výzvy v zavádění cloud computingu (18. listopadu 2020)
č. 18Bezpečnost sítí 5G – závěry z Prague 5G Security Conference 2020 (18. listopadu 2020)
č. 17k návrhu státního rozpočtu - kapitola 378 - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. (18. listopadu 2020)
č. 16Návrh státního závěrečného účtu kapitoly 378 – NÚKIB – za rok 2019 (14. května 2020)

další


Navigace sekce Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnostISP (příhlásit)