Akce 26. května 2021

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.

Navigace sekce Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikacíISP (příhlásit)