Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 11 (13. července 2023)
č. 10zrušeno (29. června 2023)

další

Usnesení

č. 34Zpráva o použití zařízení k rušení provozu elektronických komunikací Pyrotechnickou službou Policie ČR za 2. pololetí roku 2022 (13. července 2023)
č. 33Zpráva o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a o použití sledování osob a věcí Policií České republiky v 2. pololetí roku 2022 (VYHRAZENÉ), Statistický přehled (13. července 2023)
č. 32Informace o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí pověřeným celním orgánem České republiky za I. pololetí roku 2022 (VYHRAZENÉ) (15. března 2023)
č. 31Kontrola dvou vybraných úkonů z utajovaného dokumentu „Informace o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí pověřeným celním orgánem České republiky za II. pololetí roku 2021“ (VYHRAZENÉ) (15. března 2023)
č. 30Kontrola dvou vybraných úkonů z utajovaného dokumentu „Informace o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí pověřeným celním orgánem České republiky za I. pololetí roku 2021“ (VYHRAZENÉ) (15. března 2023)

další

Semináře

Jakou potřebujeme regulaci využívání metod rozpoznávání tváří ve veřejném prostoru? (21. června 2022)

další


Navigace sekce Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikacíISP (příhlásit)