Akce 6. prosince 2023

Mezinárodní vztahy

Účast Stálé delegace do PS NATO na 23. Parlamentním transatlantickém fóru
Ve dnech 4. - 6. prosince 2023 se členové Stálé delegace do Parlamentního shromáždění NATO zúčastní tradičního Parlamentního transatlantického fóra ve Washingtonu, USA. 

Meziparlamentní konference Parliamentary Intelligence Security Forum
Ve dnech 7. - 8. prosince 2023 se ve Washingtonu koná pravidelná meziparlamentní konference Parliamentary Intelligence Security Forum (PISF).

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 39 (6. prosince 2023) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 36 (6. prosince 2023) 
Ústavně-právní výbor
č. 30 (6. prosince 2023) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 31 (6. prosince 2023) 
Výbor pro životní prostředí
č. 25 (6. prosince 2023) 
Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
č. 14 (6. prosince 2023) 
ZEV - Podvýbor pro rozvoj venkova
č. 6 (6. prosince 2023) ISP (příhlásit)