Akce 23. listopadu 2023

Mezinárodní vztahy

Výbor pro obranu přijímá předsedu Vojenského výboru NATO Roba Bauera
Dne 23.11. 2023 v 11:00 v místnosti č. A23 (Sněmovní 4) přijme předseda Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Lubomír Metnar předsedu Vojenského výboru NATO Roba Bauera

Vyslání delegace Výboru pro zdravotnictví do Španělského království
Ve dnech 19. - 23. listopadu 2023 se uskuteční vyslání delegace Výboru pro zdravotnictví vedené předsedkyní Zdenky Němečkové Crkvenjaš do Španělského království

Cesta delegace VEZ a ZAV do Bosny a Hercegoviny
Ve dnech 20. - 23. listopadu 2023 se uskuteční cesta delegace Zahraničního výboru a Výboru pro evropské záležitosti do Bosny a Hercegoviny

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Hospodářský výbor
č. 38 (23. listopadu 2023) 
Výbor pro bezpečnost
č. 37 (23. listopadu 2023) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 11 (23. listopadu 2023) 

Semináře

Výbor pro zdravotnictví
Prevence a rizikové faktory cévní mozkové příhody u mladší generace (23. listopadu 2023) 

Záznamy videoarchivu

Seminář

Prevence a rizikové faktury cévní mozkové příhody u mladší generace (23. 11. 2023, 14:00 - 16:30)ISP (příhlásit)