Akce 21. listopadu 2023

Mezinárodní vztahy

Vyslání delegace Výboru pro zdravotnictví do Španělského království
Ve dnech 19. - 23. listopadu 2023 se uskuteční vyslání delegace Výboru pro zdravotnictví vedené předsedkyní Zdenky Němečkové Crkvenjaš do Španělského království

Cesta delegace VEZ a ZAV do Bosny a Hercegoviny
Ve dnech 20. - 23. listopadu 2023 se uskuteční cesta delegace Zahraničního výboru a Výboru pro evropské záležitosti do Bosny a Hercegoviny

Přijetí předsedy Výboru pro zemědělství a potravinářství Parlamentu Moldavské republiky Zemědělským výborem, Skupinou přátel ČR - Moldavsko a Výborem pro životní prostředí PS
Dne 21. listopadu se uskuteční přijetí delegace Výboru pro zemědělství a potravinářství Parlamentu Moldavské republiky vedené předsedou výboru Alexandrem Trubcou Zemědělským výborem, Meziparlamentní skupinou přátel ČR - Moldavsko a Výborem pro životní prostředí.

Semináře, konference a kulaté stoly

Seminář s názvem "Občanská angažovanost seniorů na příkladech dobré praxe"
Seminář se koná pod záštitou poslankyně Niny Novákové a uskuteční se dne 21. listopadu 2023 od 10:00 hodin v budově Poslanecké sněmovny PČR, vchod z Malostranského nám. 7, Praha 1 - Malá Strana, místnost č. E48 - Konírna.

Seminář na téma "Problematika sociálního začleňování lidí po výkonu trestu odnětí svobody"
Seminář pořádá poslanec Igor Hendrych, člen Výboru pro sociální politiku PS PČR, pod jehož záštitou se bude seminář konat dne 21. listopadu 2023 od 13:00 do 18:05 hodin v budově Poslanecké sněmovny PČR, Sněmovní 176/4, Praha 1, zasedací místnost č. C401.

Konference s mezinárodní účastí pod názvem "Náhradní mateřství v mezinárodní a české perspektivě"
Konference se koná 21. listopadu 2023 od 14:00 – 17:00 hodin na adrese Poslanecká sněmovna PČR, Sněmovní 176/4, v hlavním jednacím sále A111, pod záštitou poslankyně R. Bělohlávkové, N. Novákové a P. Golasowské.

Zpráva

Pět desítek zástupců obcí, městysů a měst obdrželo ve Sněmovně dekrety na vlajky a znaky (21. 11. 2023)


Organizace Memorial našla v rezidenci předsedů Sněmovny druhý domov i zázemí pro své aktivity (21. 11. 2023)


Schůze výborů, komisí a podvýborů

Petiční výbor
č. 28 (21. listopadu 2023) 
Výbor pro obranu
č. 34 (21. a 22. listopadu 2023) 
ÚPV - Podvýbor pro problematiku exekucí a insolvencí
č. 5 (21. listopadu 2023) 
HV - Podvýbor pro ochranu spotřebitele
č. 15 (21. listopadu 2023) - neveřejná 

Semináře

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu: příležitost, nebo hrozba? (21. listopadu 2023) 
Výbor pro sociální politiku
Problematika sociálního začleňování lidí po výkonu trestu odnětí svobody (21. listopadu 2023) 
Výbor pro zdravotnictví
Samoléčba: přínos nebo riziko? (21. listopadu 2023) 

Záznamy videoarchivu

Seminář

Problematika sociálního začleňování lidí po výkonu trestu odnětí svobody (21. 11. 2023, 13:11 - 20:00)
Samoléčba - přínos nebo riziko (21. 11. 2023, 14:00 - 16:30)

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (21. 11. 2023, 10:00 - 13:10)

Náhradní mateřství v mezinárodní a české perspektivě (21. 11. 2023, 14:00 - 18:07)

Videonávody - HCL Notes (17. 10. 2022 - 21. 11. 2023)
Podpis v emailu (21. 11. 2023, 0:00 - 0:00)ISP (příhlásit)