Akce 12. října 2023

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
č. 9 (12. října 2023) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (příhlásit)