Akce 21. září 2023

Zpráva

Kulatý stůl „Budoucnost OSPODů, garance státu a personální zajištění aneb reakce na připravovanou novelu zákona“ (21. 9. 2023)
Kulatý stůl „Budoucnost OSPODů, garance státu a personální zajištění aneb reakce na připravovanou novelu zákona“ se koná 21. září 2023 od 9.30 hodin v budově Poslanecké sněmovny (místnost č. F119, Malostranské nm. 7/19).

Konference na téma: Jak nejlépe nastavit meziobecní spolupráci v České republice (21. 9. 2023)
se pod záštitou 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věry Kovářové uskuteční od 10.00 hodin v jednacím sále č. 205, Sněmovní 1

Kulatý sůl: Dopady sexualizovaného a domácího násilí na jednotlivce a společnost (21. 9. 2023)
pořádá poslankyně Barbora Urbanová od 14.00 hodin v Sále státních aktů č. 108, Sněmovní 4

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Kontrolní výbor
č. 25 (21. září 2023) 
Kontrolní výbor
č. 25 (21. září 2023) 
Volební výbor
č. 18 (21. září 2023) 
Hospodářský výbor
č. 33 (21. září 2023) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 22 (21. září 2023) 
Zahraniční výbor
č. 23 (21. září 2023) 

Semináře

Výbor pro sociální politiku
Lékařské posudky ve zdravotnictví a sociálním zabezpečení (21. září 2023) 

Záznamy videoarchivu

Seminář

Dopady sexualizovaného a domácího násilí na jednotlivce a společnost (21. 9. 2023, 14:00 - 18:00)ISP (příhlásit)