Akce 30. srpna 2023

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 33 (30. srpna 2023) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 30 (30. srpna 2023) 
Ústavně-právní výbor
č. 26 (30. srpna 2023) 
Výbor pro sociální politiku
č. 36 (30. srpna 2023) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 28 (30. srpna 2023) - upravená pozvánka 
Výbor pro zdravotnictví
č. 26 (30. srpna 2023) 
Výbor pro životní prostředí
č. 21 (30. srpna 2023) 
VVVKM - Podvýbor pro vědu a vysoké školy
č. 7 (30. srpna 2023) - NEVEŘEJNÁ 
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 9 (30. srpna 2023) 
VB - Podvýbor pro vězeňství
č. 6 (30. srpna 2023) 

Záznamy videoarchivu

Jednání výboru

33. schůze Rozpočtového výboru (30. 8. 2023, 9:00 - 12:30)ISP (příhlásit)