Akce 23. května 2023

Zpráva

Kulatý stůl na téma BUDOUCNOST BYDLENÍ V ČESKU (23. 5. 2023)

Ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR pořádají místopředsedkyně PSP Klára Dostálová a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš v úterý 23. května 2023 od 13.30 hodin v jednacím sále č. 205, Sněmovní 1

S hudbou Spolu: podpůrná role hudby v životě rodiny (23. 5. 2023)
Doprovodná akce k výstavě konané v prostorách Dvorany nazvané „TÓNY PRO RODINU", konaná pod záštitou posl. N. Novákové a MUDr. Lumíra Kantora - od 13.00 do 16.00 hodin

Kulatý stůl na téma „Ke kořenům – práce s původci násilí“ (23. 5. 2023)
Pořádá předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti Marie Jílková od 9.30 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Kulatý stůl na téma Role otce v rodině aneb máma není táta (23. 5. 2023)
Pořádá poslankyně Pavla Golasowská ve spolupráci s poslankyní Ninou Novákovou
a s poslanci Alešem Dufkem a Jakubem Jandou od 10.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 12 (23. května 2023) 
Petiční výbor
č. 21 (23. května 2023) 
Výbor pro obranu
č. 27 (23. května 2023) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
č. 5 (23. května 2023) - neveřejná 
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 7 (23. května 2023) 
PV - Podvýbor pro ochranu lidských práv
č. 6 (23. května 2023) 

Semináře

Zemědělský výbor
VODA JE ŽIVOT (23. května 2023) ISP (příhlásit)