Akce 14. listopadu 2022

Zpráva

Konference výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU (COSAC) (14. 11. 2022)
1. den jednání v libeňské hale O2 Universumhttps://parleu2022.cz/cs/predsednictvi/

Projev předsedkyně Poslanecké sněmovny na konferenci COSAC (14. 11. 2022)


Semináře

Výbor pro životní prostředí
Akční plán pro chemickou recyklaci (14. listopadu 2022) 

Záznamy videoarchivu

LXVIII Plenary Meeting of COSAC – Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European Union (COSAC) (14. - 15. 11. 2022)
Session II: Future of the EU (14. 11. 2022, 11:29 - 13:30)
Session III: Strategic autonomy of the EU (14. 11. 2022, 14:50 - 16:30)
Opening of the meeting; Procedural issues and miscellaneous matters; Keynote Video Message: H. E. Ms Ursula von der Leyen; Session I: The Czech Presidency of the Council of the EU (14. 11. 2022, 9:00 - 11:07)
LXVIIIe session plénière de la COSAC – Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC) (14. - 15. 11. 2022)
Session II: L'avenir de l'UE (14. 11. 2022, 11:29 - 13:30)
Ouverture de la réunion; Questions de procédure et questions diverses; Message video principal:S. E. Mme Ursula von der Leyen; Session I: La présidence tchèque du Conseil de l (14. 11. 2022, 9:00 - 11:07)
Session III: L'autonomie stratégique de l'UE (14. 11. 2022, 14:50 - 16:30)
LXVIII. plénum COSAC – Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti parlamentů Evropské unie (COSAC) (14. - 15. 11. 2022)
Blok III: Strategická autonomie EU (14. 11. 2022, 14:50 - 16:30)
Blok II: Budoucnost EU (14. 11. 2022, 11:29 - 13:30)
Zahájení jednání; Procedurální a další záležitosti; Video příspěvek: J. E. Ursula von der Leyen; Blok I: České předsednictví v Radě EU (14. 11. 2022, 9:00 - 11:07)

Seminář

Akční plán pro chemickou recyklaci (14. 11. 2022, 9:00 - 15:50)ISP (příhlásit)