Akce 6. října 2022

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Volební výbor
č. 11 (6. října 2022) - přenášeno online na Stream 3 
Volební výbor
Společné setkání Rady Českého rozhlasu a Volebního výboru (6. října 2022) 
VVVKM - Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity
č. 3 (6. října 2022) ISP (příhlásit)