Akce 5. září 2022

Zpráva

Meziparlamentní konference ke Společné zahraniční a bezpečnostní politice (SZBP) a Společné bezpečnostní a obranné politice (SBOP) (5. 9. 2022)
od 9.00 hodin v Kongresovém centru

Seminář „Pokročilá obrana proti dronům“ (5. 9. 2022)
pořádaný předsedou podvýboru pro vnější ekonomické vztahy Jaroslavem Baštou. Od 10.00 hodin v místnostiE 48 (Konírna), Malostranské nám. 7/19, Praha 1

Kulatý stůl „Extradiční dohoda s Hongkongem ve světle zákona o státní bezpečnosti“ (5. 9. 2022)
pod záštitou poslankyně zahraničního výboru Evy Decroixod 18.00 hod. vmístnosti č. 106, Sněmovní 4

Předsedkyně Sněmovny na konferenci o společné zahraniční a bezpečnostní politice (5. 9. 2022)


Záznamy videoarchivu

Conférence interparlementaire pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) (5. 9. 2022)
Priorités et questions d'actualité de la PESC/PSDC avec une référence particulière à la boussole stratégique de l'UE (5. 9. 2022, 9:30 - 11:30)
Ukraine : formes de soutien politique et reconstruction (5. 9. 2022, 11:45 - 13:30)
La politique d'élargissement de l'UE à la lumière de l'invasion de l'Ukraine par la Russie - Balkans occidentaux et partenariat oriental : accélération du soutien de préadhésion de l'UE (5. 9. 2022, 14:30 - 16:15)
Début de la conférence (5. 9. 2022, 9:00 - 9:30)
Désinformation et menaces hybrides, cyberdéfense (5. 9. 2022, 16:30 - 18:50)
Inter-Parliamentary Conference for the Common Foreign and Security Policy and the Common Security and Defence Policy (IPC for CFSP/CSDP) (5. 9. 2022)
Welcome address (5. 9. 2022, 9:00 - 9:30)
Disinformation and hybrid threats, cyber defence (5. 9. 2022, 16:30 - 18:15)
CFSP/CSDP priorities and current issues, with special emphasis on the EU’s Strategic Compass (5. 9. 2022, 9:30 - 11:30)
EU enlargement policy in the light of the Russian invasion of Ukraine – Western Balkans and Eastern Partnership: accelerated pre-accession support of the EU (5. 9. 2022, 14:30 - 16:15)
Ukraine: modes of political support and reconstruction (5. 9. 2022, 11:45 - 13:30)
Meziparlamentní konference ke Společné zahraniční a bezpečnostní politice (SZBP) a Společné bezpečnostní a obranné politice (SBOP) (5. 9. 2022)
Dezinformace a hybridní hrozby, kybernetická obrana (5. 9. 2022, 16:30 - 18:15)
Zahájení konference (5. 9. 2022, 9:00 - 9:30)
Ukrajina: formy politické podpory a rekonstrukce (5. 9. 2022, 11:45 - 13:30)
Priority SZBP/SBOP a aktuální otázky se zvláštním zřetelem na Strategický kompas EU (5. 9. 2022, 9:30 - 11:30)
Politika rozšíření EU ve světle ruské invaze na Ukrajinu - západní Balkán a Východní partnerství: zrychlená předvstupní podpora Evropské unie (5. 9. 2022, 14:30 - 16:15)ISP (příhlásit)