Akce 25. srpna 2022

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 15 (25. srpna 2022) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
č. 5 (25. srpna 2022) ISP (příhlásit)