Akce 11. května 2022

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 9 (11. května 2022) 
Stálá komise pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
č. 2 (11. května 2022) - upravená pozvánka 
ZEV - Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství
č. 2 (11. května 2022) 
ORGV - Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
č. 3 (11. května 2022) 
VSR - Podvýbor pro cestovní ruch
č. 2 (11. května 2022) 
VO - Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR
č. 1 (11. května 2022) 

Schůze Poslanecké sněmovny

19. schůze (26. dubna až 13. května 2022) - pořad schůze, stenoprotokoly, ústní interpelace

Záznamy videoarchivu

Jednání PS

19. schůze Poslanecké sněmovny (26. 4. - 13. 5. 2022)
Dopolední jednání (11. 5. 2022, 9:00 - 13:50)

Tisková konference

TK k prevenci karcinomu prsu (11. 5. 2022, 11:00 - 11:31)ISP (příhlásit)