Akce 22. dubna 2022

Zpráva

Participace dítěte na věcech veřejných, zejména v rozhodovacích procesech orgánů a institucí veřejné správy (22. 4. 2022)
Seminář pořádaný předsedkyní Mandátového a imunitního výboru Helenou Válkovou a předsedkyní Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti Marií Jílkovou od 9.00 hod.v místnosti č. J205 PSP ČR, Sněmovní 1
ISP (příhlásit)