Akce 7. dubna 2022

Schůze výborů, komisí a podvýborů

ZEV - Podvýbor pro rozvoj venkova
č. 1 (7. dubna 2022) 
VSP - Podvýbor pro sociální služby a osoby zdravotně postižené
č. 2 (7. dubna 2022) 
VSR - Podvýbor pro veřejnou správu
č. 1 (7. dubna 2022) 

Schůze Poslanecké sněmovny

18. schůze (7. dubna 2022) - návrh pořadu schůze, stenoprotokoly pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena

Záznamy videoarchivu

Jednání PS

18. schůze Poslanecké sněmovny (7. 4. 2022, 9:00 - 12:50)

Tisková konference

TK ministra pro místní rozvoj I. Bartoše a ministryně životního prostředí A. Hubáčkové k novele stavebního zákona (7. 4. 2022, 12:00 - 12:06)
TK po jednání stínové vlády Hnutí ANO (7. 4. 2022, 12:36 - 13:21)ISP (příhlásit)