Akce 23. března 2022

Zpráva

Prezentace publikace Komentáře k Jednacímu řádu Poslanecké sněmovny, (23. 3. 2022)
Od 15.00 hod. v prostorách Informačního střediskaPoslanecké sněmovny, Malostranské nám. č. 6/18

Seminář Český parlament a parlamentarismus (23. 3. 2022)
PořádanýOddělením komunikace a vzdělávání od 9.00 - 13.00 hod. v Informačním středisku PS PČR, Malostranské nám 6/18, Praha 1

Sněmovní delegace podpořila oceňovaný český pavilon na EXPO 2020 (23. 3. 2022)


Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 8 (23. března 2022) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 7 (23. března 2022) 
Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
č. 4 (23. března 2022) 
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 3 (23. března 2022) 
HV - Podvýbor pro vědu, výzkum a inovace
č. 1 (23. března 2022) 
VEZ - Podvýbor pro evropské fondy, přeshraniční spolupráci a zelenou transformaci
č. 1 (23. března 2022) 
PV - Podvýbor pro národnostní menšiny
č. 1 (23. března 2022) 
VSP - Podvýbor pro sociálně vyloučené lokality a začleňování lidí po výkonu trestu
č. 1 (23. března 2022) 

Schůze Poslanecké sněmovny

16. schůze (22. března až 8. dubna 2022) - pořad schůze, stenoprotokoly, ústní interpelace

Záznamy videoarchivu

Jednání PS

16. schůze Poslanecké sněmovny (22. 3. - 8. 4. 2022)
Dopolední jednání (23. 3. 2022, 9:00 - 14:10)ISP (příhlásit)