Akce 9. března 2022

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Kontrolní výbor
č. 5 (9. března 2022) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 6 (9. března 2022) 
Ústavně-právní výbor
č. 6 (9. března 2022) 
Výbor pro sociální politiku
č. 7 (9. března 2022) 
Výbor pro životní prostředí
č. 5 (9. března 2022) 
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 2 (9. března 2022) 
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 2 (9. až 11. března 2022) 
VŽP - Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
č. 1 (9. března 2022) 
VŽP - Podvýbor pro environmentální legislativu EU
č. 1 (9. března 2022) 
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 2 (9. března 2022) 
HV - Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku
č. 1 (9. března 2022) - změna termínu 
VEZ - Podvýbor pro migraci a azylovou politiku
č. 1 (9. března 2022) 
ZEV - Podvýbor pro lesní hospodářství
č. 1 (9. března 2022) 
VSP - Podvýbor pro sociální služby a osoby zdravotně postižené
č. 1 (9. března 2022) ISP (příhlásit)