Akce 25. ledna 2022

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 5 (25. ledna 2022) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 4 (25. ledna 2022) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
č. 1 (25. ledna 2022) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (příhlásit)