Akce 19. ledna 2022

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 5 (19. ledna 2022) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 4 (18. a 19. ledna 2022) 
Ústavně-právní výbor
č. 4 (19. ledna 2022) 
Výbor pro obranu
č. 2 (19. ledna 2022) 
Výbor pro sociální politiku
č. 3 - neveřejná (19. ledna 2022) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 3 (19. ledna 2022) 
Výbor pro životní prostředí
č. 3 - protiepid.opatření zased.místnost-omez.kapacita (19. ledna 2022) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
č. 1 (19. ledna 2022) 
Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
č. 1 (19. ledna 2022) 
VVVKM - Podvýbor pro sport
č. 1 (19. ledna 2022) ISP (příhlásit)