Akce 12. ledna 2022

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Kontrolní výbor
č. 2 (12. ledna 2022) 
Organizační výbor
č. 4 (12. ledna 2022) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 3 (12. ledna 2022) 
Stálá komise pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
č. 1 (12. ledna 2022) 

Schůze Poslanecké sněmovny

6. schůze (11. až 28. ledna 2022) - pořad schůze, stenoprotokoly, ústní interpelace

Záznamy videoarchivu

Jednání PS

6. schůze Poslanecké sněmovny (11. - 28. 1. 2022)
Dopolední jednání (12. 1. 2022, 9:00 - 14:00)
Odpolední jednání (12. 1. 2022 14:30 - 13. 1. 2022 )ISP (příhlásit)