Akce 20. července 2021

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro sociální politiku
č. 83 - účast možná pouze prezenční formou, mimořádná schůze (20. července 2021) ISP (příhlásit)