Akce 24. června 2021

Zpráva

Seminář "30. výročí odsunu sovětských okupačních vojsk" (24. 6. 2021)
Seminář pod záštitou poslankyně Olgy Sommerové

Slyšení

Volební výbor
Veřejné slyšení kandidátů na volbu člena RČRo - přímý přenos (24. června 2021) 

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 88 (24. června 2021) 
Kontrolní výbor
č. 46 (24. června 2021) 
Volební výbor
č. 29 - přenášena online na www.psp.cz na streamu č. 3. (24. června 2021) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 56 (24. června 2021) 
KV - Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru
č. 10, ZRUŠENO (24. června 2021) 
VSP - Podvýbor pro sociálně zdravotní pomezí
č. 11 (24. června 2021) 
Stálá komise pro hybridní hrozby
č. 10 (24. června 2021) 

Semináře

Výbor pro životní prostředí
Kulatý stůl ke směrnici o jednorázových plastech - videokonference; změna termínu (24. června 2021) 
Výbor pro životní prostředí
Budoucnost recyklace vČR - formou videokonference (24. června 2021) ISP (příhlásit)