Akce 8. června 2021

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Petiční výbor
č. 42 - účastníci vybavení ochran. pomůckami (respirátory) (8. června 2021) 
Rozpočtový výbor
č. 57 - vstupující do PS potvrzení o absolvování testu (8. června 2021) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 72 - změna termínu (8. června 2021) 
Výbor pro sociální politiku
č. 79 - účast veřejnosti je možná distanční formou (8. června 2021) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 54 - změna termínu (8. června 2021) 
Výbor pro životní prostředí
č. 38 - přístupné online přenosem (8. června 2021) 
Zemědělský výbor
č. 46 (8. června 2021) 

Záznamy videoarchivu

Jednání výboru

57. schůze Rozpočtového výboru (8. 6. 2021, 8:00 - 13:30)
38. schůze Výboru pro životní prostředí (8. 6. 2021, 11:00 - 15:19)ISP (příhlásit)