Akce 13. května 2021

Zpráva

Tisk č. 899, novela Občanského zákoníku – Rozvod: děti na prvním místě! (13. 5. 2021)
Seminář pořádáný poslankyní Věrou Procházkovou Od 15.00 hod.

(13. 5. 2021)
Odborná diskuse podvýboru pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů od 12.00 hod.

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 85 (13. května 2021) 
Kontrolní výbor
č. 43 - veřejnosti nepřístupné s výjimkou přizvaných osob (13. května 2021) 
Ústavně právní výbor
č. 89 - pouze pro poslance a zástupce příslušného resortu (13. května 2021) 
Výbor pro bezpečnost
č. 54 - veřejnosti nepřístupná (13. května 2021) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 53 - veřejnosti nepřístupná (13. května 2021) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 88 - veřejnosti nepřístupná; přímý přenos (13. května 2021) 
Zahraniční výbor
č. 56 - veřejnosti nepřístupná (13. května 2021) 
UPV - Finanční podvýbor
č. 8 (13. května 2021) 
VZ - Podvýbor pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů
č. 6, seminář Děti a škola, děti a sport (13. května 2021) 
Stálá komise pro hybridní hrozby
č. 8 - neveřejná (13. května 2021) 

Semináře

Výbor pro zdravotnictví
Děti a škola, děti a sport (13. května 2021) 
Výbor pro životní prostředí
Kulatý stůl k novele vodního zákona ve vazbě na předcházení havárií - videokonference (13. května 2021) 

Záznamy videoarchivu

Jednání výboru

53. schůze Výboru pro sociální politiku a regionální rozvoj (13. 5. 2021, 9:00 - 10:30)
89. schůze Ústavně právního výboru (13. 5. 2021, 10:00 - 12:18)
88. schůze Výboru pro zdravotnictví (13. 5. 2021, 16:00 - 22:04)

Seminář

Děti a škola, děti a sport (13. 5. 2021, 12:00 - 16:00)
Seminář Rozvod: děti na prvním místě! (13. 5. 2021, 15:00 - 18:00)ISP (příhlásit)